In onze branche is het belangrijk om gecertificeerd te werken. Hier onder vind je onze certificeringen.

SSB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Per 1 augustus 2015 is er één samenwerkingsorganisatie die de wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming uitvoert: de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

VCA* 2017/6.0

Uitvoeren elektrotechnische werkzaamheden

Voor ons certificaat klik op deze link; Certificaat VCA* 2017/6.0

Techniek Nederland

Al jaren zijn wij aangesloten bij dé branchevereniging voor erkende installateurs en adviseurs. Sinds begin 2019 is de naam gewijzigd van Uneto-VNI naar Techniek Nederland. De branchevereniging staat voor vakmanschap en kwaliteit. “Zaken doen met een bedrijf dat lid is van Techniek Nederland betekent kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid, service en vakmanschap.” En dat is ook waar wij voor staan. Door lid te zijn van Techniek Nederland blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Immers, onze wereld verandert in razendsnel tempo en slimme techniek maakt steeds meer mogelijk. We leven in een tijd waarin alles en iedereen altijd bereikbaar is en we vinden het allang niet meer vreemd dat apparaten met elkaar kunnen communiceren. We willen langer thuis wonen mét goede zorg, we willen minder files en steeds meer comfort waar ook in huis. We willen ondernemen, groeien, steeds nieuwere producten, efficiëntere bedrijfsprocessen en flexibele gebouwen. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen voor onze toekomst; de energietransitie, veilige digitalisering, mobiliteit, verstedelijking, vergrijzing: stuk voor stuk ontwikkelingen met grote gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. Meer dan welke sector ook maken de leden van Techniek Nederland de technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant.

Techniek Nederland vertegenwoordigt ruim 6.300 bedrijven en is als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.
Bron: www.technieknederland.nl

KvINL

Het is voor opdrachtgevers lastig om een vakbekwame installateur van andere aanbieders te onderscheiden. Met een erkenning kan het installatiebedrijf laten zien dat bij hem de juiste kennis en kunde aanwezig is om het installatiewerk goed en adequaat uit te voeren. Met de erkenning maakt de installateur het verschil met zijn concurrent. De erkende installateur:

  • heeft de vereiste diploma’s  en/of ervaring;
  • beschikt over de meest actuele handboeken; en
  • werkt met het juiste gereedschap.

Voor installatiewerk in met name de bestaande bouw voor de consumenten- en klein zakelijke markt heeft de erkenning een duidelijk toegevoegde waarde. Aan uw opdrachtgever laat u door uw erkenning zien over specifieke kennis en kunde te beschikken.

Als u zich als vakbekwaam installateur wilt profileren, dan kiest u voor de SEI-erkenning van KvINL. Met de SEI-erkenning onderscheidt u zich van bedrijven die niet vakkundig werken. Het biedt opdrachtgevers daarnaast extra zekerheid. Ook draagt het in positieve zin bij aan uw bedrijfsimago.

Met de SEI-erkenning toont u aan dat:

  • u beschikt over de vereiste diploma’s en daarop periodiek wordt gecontroleerd;
  • u de juiste kennis en kunde in huis heeft om deskundig te adviseren, degelijk installatiewerk uit te voeren en installaties goed te onderhouden;
  • u werkt met het juiste gereedschap, volgens de juiste handboeken en conform actuele wet- en regelgeving;
  • u op de hoogte bent van fundamentele wijzigingen in de wet- en regelgeving, zodat u zich waar nodig kunt bijscholen.

Erkende bedrijven worden opgenomen in het erkenningenregister. Een openbaar register, dat via internet door een ieder te raadplegen is. Erkende installateurs ontvangen daarnaast jaarlijks een bewijs van inschrijving, komen voor het zegelrecht in aanmerking en worden via internet en diverse publicaties van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Waarom een KvINL/ SEI-installateur?
Als in 2007 de Vestigingswet verdwijnt, is het voor opdrachtgevers – consumenten en zakelijke afnemers – lastig om een vakbekwame installateur te onderscheiden van een beunhaas. Met een erkenning van de SEI kan het installatiebedrijf laten zien dat bij hem in ieder geval de juiste kennis aanwezig is om installatiewerk uit te voeren. Met name voor het installatiewerk in de bestaande bouw heeft de SEI-erkenning een duidelijke, toegevoegde waarde voor het installatiebedrijf. De ondernemer toont zijn potentiële opdrachtgever dat hij ervaring heeft met het werk, dat hij adequaat opgeleide mensen in dienst heeft en dat zijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd.

Eisen aan KvINL/ SEI-installateurs
Een installatiebedrijf dat in aanmerking wil komen voor een SEI-erkenning moet ten minste één vakbekwaam persoon fulltime in dienst hebben. Deze man of vrouw – de eigenaar of een medewerker – moet minimaal één relevant vakdiploma in bezit hebben voor een van de vakdisciplines. Tevens geeft de SEI de Waterbladen uit waarmee de erkende watertechnische installateur zijn kennis up-to-date moet houden. Het gaat daarbij vaak om actuele informatie over bijvoorbeeld terugstroombeveiliging of legionellapreventie.

Wil je meer weten over onze certificeringen? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder!