Hoe los je een stroomstoring op?

 

Ineens zit je zonder stroom. Bij de buren brandt nog licht, dus de storing bevindt zich in jouw huis. Wist je dat je nu ook zelf aan de slag kan? Op naar het hart van de installatie, de meterkast, want je kunt vaak zélf een stroomstoring oplossen. Een stroomstoring in jouw woning is meestal simpel te verhelpen. Maar, het kan ook een complexere storing zijn waarbij je hulp van een installateur nodig hebt. Laten we eerst uitgaan van een storing die je zelf kunt oplossen.

 

Stroomstoring door kortsluiting

Wanneer de bedrading in een elektrisch apparaat kapotgaat, of de bedrading komt in aanraking met water, veroorzaakt het apparaat kortsluiting. Er ‘lekt’ dan te veel stroom en een zekering of de aardlekschakelaar schakelt automatisch uit. Dit voorkomt brand of het risico dat je een elektrische schok krijgt bij aanraking van het apparaat.

 

Stroomstoring door overbelasting

Heb je verschillende elektrische apparaten tegelijk aan en valt de stroom uit tijdens het inschakelen van nóg een apparaat? Dan bestaat de kans dat de stroomstoring te maken heeft met overbelasting. Bij een overbelasting loopt er te veel stroom door het elektrisch circuit in uw woning. De bedrading wordt dan te warm waardoor de kans op brand toeneemt. Kortsluiting merk je vaak meteen. Overbelasting niet. Dit is dan ook gevaarlijker. Ruik je een vreemd luchtje bij het stopcontact van een elektrisch apparaat of in de meterkast? Neem dit serieus. Dit kan namelijk wijzen op overbelasting.

 

Stroomstoring in het elektriciteitsnet

Zijn de lichten bij jouw buren ook uit? Dan is er waarschijnlijk een stroomstoring in het elektriciteitsnet in de buurt of regio. In dit geval kun je niets anders doen dan contact opnemen met energie leverancier of afwachten. Wel kun je bellen met het algemene storingsnummer voor meer informatie: 0800 – 9009.

 

Stroomstoring in groepenkast met installatieautomaten en aardlekschakelaars

Het is belangrijk om te weten wat je in jouw meterkast hebt hangen. Is het een groepenkast met aparte aardlekschakelaar(s), een aardlekautomaat of een installatieautomaat? Wat je ook in de meterkast hebt hangen: hoe spoor je het probleem op?

 1. Alle knoppen in de groepenkast staan gewoon omhoog. Toch heb je geen stroom. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met ons.
 2. Er staat een knop in de groepenkast omlaag. In dit geval is de beveiliging uitgeschakeld. Om hem weer in te schakelen, duw je de knop (of groep) weer omhoog.
 3. Als de knoppen dan uit zichzelf weer uitschakelen, laat je ze uitgeschakeld staan.
 4. Kijk wat er is aangesloten onder de uitgeschakelde groep en haal alle stekkers uit het stopcontact. Draai ook de lampen eruit.
 5. Probeer de groep nu weer in te schakelen.
 6. Zet nu alle apparaten en lampen één voor één aan. De schakelaar schakelt zichzelf opnieuw uit wanneer je het defecte apparaat aanzet. Nu weet je welk apparaat de stroomstoring heeft veroorzaakt. Trek de stekker van dat apparaat eruit en zet de schakelaars weer omhoog. De stroomstoring moet nu verholpen zijn.
 7. Schakelt de aardlekschakelaar zichzelf ook steeds uit? Lees dan verder!

 

Stroomstoring in groepenkast met aardlekschakelaar

 1. Begin met alle groepen achter de aardlekschakelaar uit te schakelen. Achter iedere aardlekschakelaar zitten normaliter maximaal 4 groepen.
 2. Schakel de aardlekschakelaar opnieuw in.
 3. Vervolgens schakel je nu alle groepen één voor één in. De aardlekschakelaar schakelt zichzelf uit, wanneer je de groep inschakelt die de stroomstoring heeft veroorzaakt.
 4. Haal dan alle stekkers van de apparaten die aangesloten zijn op deze groep eruit en schakel de groep opnieuw in.
 5. Als de schakelaar zichzelf nu uitschakelt, laat dan de defecte groep door ons controleren!

 

 

Stroomstoring in groepenkast met aardlekautomaten

 1. Alle knoppen in jouw groepenkast staan gewoon omhoog. Toch heb je geen stroom. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met ons.
 2. Staat er in de groepenkast een knop naar beneden? Dan is de beveiliging uitgeschakeld. Duw de uitgeschakelde aardlekautomaat weer omhoog.
 3. Springt deze direct weer naar beneden? Laat de aardlekautomaat dan uitgeschakeld. Staat de aardlekautomaat uit, dan staat die op 0 (i.p.v. aan, dan staat die op 1) dan is de aardlekautomaat uitgeschakeld als gevolg van lekstroom. Neem in dat geval contact op met ons.
 4. Haal alle stekkers van de apparaten die aangesloten zijn op deze aardlekautomaat eruit. Ook de verlichting. Probeer nu de aardlekautomaat opnieuw in te schakelen.
 5. Zet nu de apparaten en lampen één voor één aan. De aardlekautomaat schakelt zichzelf opnieuw uit wanneer u het apparaat dat kortsluiting heeft veroorzaakt weer aanzet.
 6. Ontkoppel dit defecte apparaat en schakel de aardlekautomaat weer in. De stroomstoring moet nu verholpen zijn.

 

Tips om stroomstoringen te voorkomen

 • Wees altijd alert op vreemde luchtjes in de buurt van stopcontacten, kabels, wandcontactdozen en elektrische apparaten. Dit kan een voorbode zijn van overbelasting of kortsluiting.
 • Het is raadzaam om een groepenoverzicht in jouw meterkast te hangen. Hierop staat aangegeven welke apparaten en ruimtes zijn aangesloten op de groepen.
 • Het is van belang de aardlekschakelaar regelmatig te testen. Test de aardlekschakelaar in ieder geval twee keer per jaar.
 • Op deze site kun je gratis checken hoe veilig uw meterkast is www.meterkastcheck.nl

 

Mocht je er niet uitkomen of is de storing toch complexer? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met ons!

Tijdens kantooruren 08:30 uur tot 17:00 uur via nummer 040 – 290 71 50. Buiten kantoortijden kun je naar hetzelfde nummer bellen en wordt je doorverbonden met degene die de storingsdienst waarneemt. Let op! Buiten kantoortijden wordt een extra bedrag in rekening gebracht.