ETB van Keulen met Stichting Homeplan in Zuid-Afrika

Zaterdag 11 mei is Gerard samen met het Bouwteam Nuenen afgereisd naar Zuid-Afrika.
Hier zullen zij in een week tijd diverse huizen realiseren voor de allerarmsten onder ons.

ZUID-AFRIKA

Zuid-Afrika ligt in het uiterste zuiden van Afrika en grenst aan Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique en ESwatini. Zuid-Afrika heeft 54,7 miljoen inwoners. In 1652 stichtten de Nederlanders een nederzetting bij Kaap de Goede Hoop. Ongeveer 150 jaar later, in 1806, namen de Britten bezit van de Kaap. Na bijna 2,5 halve eeuw kolonisatie werd Zuid-Afrika in 1910 onafhankelijk en voerde de blanke minderheid een beleid van apartheid. In de jaren negentig eindigde de apartheid toen president De Klerk de bekende anti-apartheidsactiviste Nelson Mandela vrijliet. In 1994 werden voor het eerst algemene verkiezingen gehouden voor alle rassen. De nieuwe regering voerde een beleid van ‘rechtstellende actie’ om de ongelijkheden uit het verleden te beëindigen. Sindsdien is er een nieuwe grondwet van kracht.

Zuid-Afrika beschikt over een groot aanbod van natuurlijke hulpbronnen met een goed ontwikkelde financiële, juridische,communicatie-, energie- en transportsector. Exportproducten zijn: goud, diamanten, platina, andere metalen en mineralen, machines en uitrusting.

Helaas is Zuid-Afrika nog steeds een land met zeer grote verschillen tussen arm en rijk. En sinds de afschaffing van de apartheid is de ongelijkheid tussen arm en rijk toegenomen, vooral onder de zwarte bevolking. Terwijl een kleine groep zich aansluit bij het nieuwe multiraciale middelklasse, groeit de werkloosheid onder de rest van de zwarte bevolking. Bovendien heeft het land één van de hoogste percentages hiv-geïnfecteerden ter wereld. (bijna 19{5f2c9a44f0368f27c2ff5fa63f76490382bec17ee11493182c11918beaeacf3f}). Het algemene werkloosheidspercentage is 28{5f2c9a44f0368f27c2ff5fa63f76490382bec17ee11493182c11918beaeacf3f}, maar meer dan 50{5f2c9a44f0368f27c2ff5fa63f76490382bec17ee11493182c11918beaeacf3f} onder zwarte jongeren. Van de bevolking leeft 17{5f2c9a44f0368f27c2ff5fa63f76490382bec17ee11493182c11918beaeacf3f} onder de armoedegrens, maar in de rurale gemeenschappen is dit meer dan 50{5f2c9a44f0368f27c2ff5fa63f76490382bec17ee11493182c11918beaeacf3f}.

HOMEPLAN IN ZUID-AFRIKA

HomePlan bouwt samen met de SACBC in afgelegen rurale gemeenschappen in de provincie Kwazulu Natal, bijvoorbeeld in Wasbank, Pomeroy en in Mulima in de provincie Limpopo. Deze plattelandsgemeenschappen zijn buitengewoon arm en worden hard getroffen door HIV/AIDS; ongeveer 14{5f2c9a44f0368f27c2ff5fa63f76490382bec17ee11493182c11918beaeacf3f} van de bevolking is geïnfecteerd. Een hele generatie is uitgeroeid door het aids-virus, veel kinderen zijn vaak al op zeer jonge leeftijd wees geworden. Traditioneel worden deze kinderen gedwongen om bij hun grootouders te wonen, maar vaak leven ze zelfs helemaal alleen. Deze zogenaamde kindfamilies zijn volledig op zichzelf aangewezen.
Er is een zeer hoge werkloosheid en veel gezinsleden moeten verhuizen naar ver weg gelegen steden om een ​​baan te vinden. De armoede is hier enorm en de meeste mensen zijn afhankelijk van de kinderbijslag. In deze afgelegen gemeenschappen is geen elektriciteit, stromend water of een aansluiting op de riolering. De meeste huizen zijn tijdelijke, onherbergzame onderkomens van modder en wilg of golfplaten.