Tag Archief van: Heuvelrijk

Combiproject Gerwen

In het dorpscentrum van Gerwen is het zogeheten ‘Combiproject’ gerealiseerd. Het gaat om de combinatie van een Brede School, huurwoningen en sociaal-culturele voorzieningen. Het project is complex door de gewenste combinatie van de verschillende functies. Voor een deel zijn deze functies ondergebracht in het gedeeltelijk verbouwde (en nog uit te breiden) gemeenschapshuis D’n Heuvel. De bestaande basisschool is omgebouwd tot een Brede School met ruimte voor kinderopvang en een nieuwe sporthal.

Uitvoering in fasen

Het project is in fasen uitgevoerd. In de eerste fase (opgeleverd maart 2008) is het gemeenschapshuis intern verbouwd en wordt het geschikt gemaakt voor de diverse sociaal-culturele voorzieningen. De tweede fase bestond uit de realisering van de Brede School (inclusief nieuwe gymzaal) en de bouw van de huurwoningen. Tenslotte zal er nog een verbouwing/uitbreiding plaats vinden van D’n Heuvel.