NEN Keuringen een steeds zwaardere voorwaarde bij uw verzekering

De NEN 3140 wordt door de wetgeving / verzekering verplicht !

De 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik en periodiek keuren van uw elektrotechnische installatie alsmede uw elektrische apparatuur.

De Arbowet zegt immers dat u verantwoordelijk bent voor een veilige werkplek voor uw medewerkers.
Maar ook de NTA 8220 of Scoop 10/12 kunnen in de voorwaarden van uw verzekeraar zijn opgenomen

Wij van ons ETB van Keulen kunnen deze keuringen en de eventuele opvolging ervan geheel voor u verzorgen.