Onze operationeel directeur Willy Raaijmakers na 45 jaar met vervroegd pensioen

Ook in deze, voor iedereen zeer verwarrende tijd, gaan ingeslagen wegen binnen ons bedrijf gewoon door. Zo ook het afscheid van onze zeer gewaardeerde collega Willy Raaijmakers.

In januari 2020 heeft Willy aangegeven na 45 jaar trouwe dienst te willen gaan genieten van zijn welverdiende vervroegd pensioen per 1 augustus 2020. Dit betekent dat Willy op 16 april 2020 zijn laatste werkdag heeft bij ons Van Keulen.

Mijn vader Wim, maar vooral ik, en de laatste jaren ook mijn kinderen hebben altijd fijn met Willy samen gewerkt. Hij is begonnen als enige monteur bij mijn vader Wim, en nu na 45 jaar gaat hij afscheid nemen als operationeel directeur bij mijn zoon Remko.
Een loopbaan om met trots op terug te kijken, met af en toe downs maar vele ups!

Tot slot wensen wij Willy veel geluk en gezondheid voor in de toekomst, en zullen wij met ons bedrijf nog op gepaste wijze hierbij feestelijk stil staan.

Met vriendelijke groet,

Gerard van Keulen


De taken van Willy worden onderverdeelt en overgenomen door:

Pieter Kropholler    : Alle onderhoudswerkzaamheden/storingen welke betrekking hebben op laadpalen, noodverlichting, inspecties en keuringen.

Tonny Thijssen        : Alle overige regiewerken, storingen en planning.