Brede School en appartementen Andriesplein in Nuenen

Intensief overleg met gebruikers en omwonenden leidden tot passend gebouw

Het PO-cluster Andriesplein en de bovengelegen appartementen zijn gerealiseerd op de locatie van de voormalige Andrieskerk (het Andriesplein). De positie van het gebouw is bepaald door de aanwezige groenstructuur op de locatie, het zogenaamde “trouwlaantje”. Het ontwerp is ontstaan uit een intensief overleg met alle partijen van de brede school en de omwonenden, die zich in een belangenvereniging hebben verenigd.

De brede school bestaat uit basisschool De Triangel, basisschool ’t Palet, kinderopvang Kids Society Erica en Stichting Kinderspeelzalen Nuenen.

Boven de brede school zijn 14 sociale huurwoningen van woningbouwvereniging Helpt Elkander gebouwd.

ETB Van Keulen heeft de elektrotechnische installaties van dit project uitgevoerd.