Tag Archief van: Brede School

Combiproject Gerwen

In het dorpscentrum van Gerwen is het zogeheten ‘Combiproject’ gerealiseerd. Het gaat om de combinatie van een Brede School, huurwoningen en sociaal-culturele voorzieningen. Het project is complex door de gewenste combinatie van de verschillende functies. Voor een deel zijn deze functies ondergebracht in het gedeeltelijk verbouwde (en nog uit te breiden) gemeenschapshuis D’n Heuvel. De bestaande basisschool is omgebouwd tot een Brede School met ruimte voor kinderopvang en een nieuwe sporthal.

Uitvoering in fasen

Het project is in fasen uitgevoerd. In de eerste fase (opgeleverd maart 2008) is het gemeenschapshuis intern verbouwd en wordt het geschikt gemaakt voor de diverse sociaal-culturele voorzieningen. De tweede fase bestond uit de realisering van de Brede School (inclusief nieuwe gymzaal) en de bouw van de huurwoningen. Tenslotte zal er nog een verbouwing/uitbreiding plaats vinden van D’n Heuvel.

Brede School en appartementen Andriesplein in Nuenen

Intensief overleg met gebruikers en omwonenden leidden tot passend gebouw

Het PO-cluster Andriesplein en de bovengelegen appartementen zijn gerealiseerd op de locatie van de voormalige Andrieskerk (het Andriesplein). De positie van het gebouw is bepaald door de aanwezige groenstructuur op de locatie, het zogenaamde “trouwlaantje”. Het ontwerp is ontstaan uit een intensief overleg met alle partijen van de brede school en de omwonenden, die zich in een belangenvereniging hebben verenigd.

De brede school bestaat uit basisschool De Triangel, basisschool ’t Palet, kinderopvang Kids Society Erica en Stichting Kinderspeelzalen Nuenen.

Boven de brede school zijn 14 sociale huurwoningen van woningbouwvereniging Helpt Elkander gebouwd.

ETB Van Keulen heeft de elektrotechnische installaties van dit project uitgevoerd.