Interessante industriële automatiserings opdracht van A. Jansen Recycling t.b.v. uitbreiding Thermische Reinigings Installatie

Samen met SaMa-Techniek B.V. uit Bakel is ETB van Keulen druk met het installeren van alle elektrotechnische onderdelen en bekabeling voor de uitbreiding op de Thermische Reinigings Installatie met een wasstraat.
Hiermee brengt A. Jansen Recycling de laatste technologische ontwikkelingen in praktijk om verdere scheiding van teerhoudend asfalt (TAG), teerhoudend of bitumineus dakleer, en thermische verontreinigde grond (cyanide, olie en pcb’s) te verwerken. Het zand en grind dat na verwerking vrijkomt wordt na certificatie toegepast als bouw- en/of grondstof. De TRI heeft een verwerkingscapaciteit van maar liefst 300.000 ton per jaar en is een van de modernste installaties in Europa.