Project Tunnellandschap: Metamorfose voor stationsgebied Bergen op Zoom

Het stationsgebied van Bergen Op Zoom ligt aan de Westzijde tegen het centrum van de stad en grenst aan de oostzijde aan de wijk Gageldonk. Het spoor vormt een barrière tussen de oostelijke wijken van de stad en het centrum. Het station is dus een belangrijke schakel tussen de wijken en binnenstad. Het stationsgebied is gelegen in een relatief groene omgeving. De buitenruimte oogt versleten en de gebouwen en fietsenstallingen zijn aan vernieuwing toe. Goede verbindingen ontbreken en de functionele indeling is niet toereikend om de (toekomstige) bezoekersstromen comfortabel te verwerken. De opdracht voor wUrck was om een inrichtingsplan voor dit stationsgebied te ontwerpen inclusief de revitalisering van de tunnel, die in 1972 gebouwd was. wUrck heeft de verbindingen van de twee zijdes van het station en het perron weten te versterken.

Aan de oost- en westzijde van het station zijn, naast trappen en een lift naar het middenperron, nieuwe hellingbanen gekomen. Een gerevitaliseerde reizigersonderdoorgang heeft de transformatie van het station vervolmaakt. Dit alles zorgt ervoor dat het station en het gebied rondom klaar is voor de toekomst. De nieuwe inrichting garandeert reizigers en passanten de benodigde comfort en toegankelijkheid, ook voor mindervaliden. Goede verbindingen en een functionele indeling van het stationsgebied dragen ertoe bij dat reizigers eenvoudig de trein kunnen pakken.

Het verschil in karakters van de west- en oostzijde is versterkt. Aan de oostzijde is een groener beeld gecreëerd door de hellingbaan in een groene helling te leggen. Zo ontstaat er ook een open en heldere opzet, met goed zicht op de tunnelentree. Aan de westzijde, de centrumkant, is in het verlengde van de tunnel naast de brede trap, ook een hellingbaan gekomen. De materialisering van de binnenstad is hier doorgezet en sluit daardoor aan bij het stedelijk uiterlijk van deze zijde.

De materialisering in de onderdoorgang heeft een strategische functie. Door het doorzetten van de witte tegels van binnen naar buiten toe oogt de tunnelmond breder. Hierdoor krijgt het een aantrekkelijker en meer uitnodigende werking en draagt het bij aan de sociale veiligheid. Ook het verlichtingsplan sluit hierop aan. Alle leuningen hebben oriëntatieverlichting gekregen, er zijn mastenspecials geplaatst en in de onderdoorgang zijn ledstroken aangebracht. Bij het middenperron is meer daglicht naar binnengehaald door het verdwijnen van het dek en het plaatsen van een glazen lift. Op deze manier wordt het comfort en de veiligheid voor de reizigers verbeterd.

De complete elektrotechnisch installatie is verzorgd door ETB van Keulen.