Graag willen wij deze nieuwe opdracht onder de aandacht brengen, namelijk de nieuwbouw van het dierenopvangcentrum op de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven. In opdracht van bouwcombinatie Van Rijswijck / Houtabouw hebben we mee gedaan aan de inschrijving en zijn we als team; van Rijswijck/Houta, van Hout (W) en ETB (E) als beste uit de bus gekomen.

Het perceel is ongeveer 5200 m2 groot, het gebouw bestaat uit 4 aparte gebouwen namelijk:

  • Hoofdgebouw bestaat uit 2 bouwlagen en is 1753 m2  (excl. overkapte buitenverblijven);
  • Ambulancegebouw bestaat uit 1 bouwlaag en is 311 m2;
  • Hondenopvang bestaat uit 1 bouwlaag en is 390 m2 (excl. overkapte buitenverblijven);
  • Hobbydieren opvang bestaat uit 1 bouwlaag en is 32 m2 (excl. overkapte buitenverblijf).

De ambitie voor duurzaamheid in de Gemeente Eindhoven gaat uit van het streven naar energieneutraal zijn in 2045. Met dit project willen ze invulling geven aan deze ambitie middels een gasloos en energie neutraal gebouw.

De nieuwbouw zal november 2021 opgeleverd worden.

Wij van ETB van Keulen zijn deze week gestart met de werkzaamheden. Wij zijn verantwoordelijk voor de gehele elektrotechnische installatie.