Privacy verklaring Elektrotechnisch buro van Keulen B.V.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Dit is een omvangrijke aanpassing van de wetgeving rondom gegevensbescherming binnen de EU. Er gelden straks regels voor bedrijven over de manier waarop persoonsgegevens worden beschermd, opgeslagen, gebruikt en verwijderd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over de rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Toestemming

Als bedrijf moeten wij kunnen bewijzen dat u geldige toestemming heeft gegeven voor het opslaan van uw persoonsgegevens. Door mondeling een dienst aan te vragen geeft u hiervoor akkoord. Bovendien moet het net zo makkelijk zijn om deze toestemming in te trekken als om die te geven.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Elektrotechnisch buro van Keulen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van ons. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Elektrotechnisch buro van Keulen B.V. gegevens nodig heeft

Wij verwerken uw gegevens om:

  • Telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt;
  • U schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;
  • U via de post of e-mail een offerte en/of factuur te sturen.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Elektrotechnisch buro van Keulen B.V. gegevens bewaart

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Elektrotechnisch buro van Keulen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We maken gebruik van de Facebook tracking pixel, Google Analytics, Google Fonts en WordPress.com statistieken. Tevens kunnen trackers van derde partijen voor komen.

Websitebezoek

Op de website van Elektrotechnisch buro van Keulen B.V. worden bezoekgegevens bijgehouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e-mailadres: elektro@etbvankeulen.nl

Elektrotechnisch buro van Keulen B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop wij uw gegevens verwerken kunt u een e-mail sturen naar : elektro@etbvankeulen.nl

Ook als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken kunt u een e-mail sturen. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Elektrotechnisch buro van Keulen B.V. is als volgt te bereiken

Post en vestigingsadres: De Huufkes 9 5674 TL Nuenen
Inschrijvingsnr KVK: 17098699
Telefoon: 040 – 290 71 50
E-mailadres: elektro@etbvankeulen.nl
Website: www.etbvankeulen.nl